Cao đẳng Selkirk - Cơ sở Castlegar Background Image
Image of Cao đẳng Selkirk - Cơ sở Castlegar
Quản trị kinh doanh
Văn bằng nâng cao Quản trị kinh doanh
Văn bằng nâng cao Quản trị kinh doanh

Văn bằng nâng cao Quản trị kinh doanh

 • ID:SC190009
 • Cấp độ:Chứng chỉ sau đại học
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (CAD)

* 0

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

 • Hoàn tất thành công khóa học cấp văn bằng Quản trị Kinh doanh của trường Cao đẳng Selkirk trong nhóm ngành Kế toán / Tài chính hoặc Quản trị chuyên nghiệp.
 • Việc tham gia nhập học chương trình có thể bắt đầu học kỳ Thu, Đông hoặc Xuân. Tuy nhiên, thông thường kỳ nhập học vào đầu học kỳ mùa Thu. Việc lựa chọn khóa học có thể bị giới hạn đối với những sinh viên bắt đầu vào học kỳ Đông hoặc Xuân.
 • Việc nhập học chính thức vào chương trình này sẽ không diễn ra cho đến khi hoàn tất thành công khóa học cấp văn bằng Quản trị Kinh doanh tại trường Cao đẳng Selkirk; tuy nhiên, sinh viên có thể tiếp cận các khóa học trong chương trình này tùy theo tình trạng sẵn có.
 • Nhập học có thể bị giới hạn với số lượng sinh viên trong chương trình học.
 • Sinh viên nhận thư mời học một chương trình cụ thể sẽ tham gia với quyền ưu tiên các khóa học của chương trình đó.
 • Sinh viên cần chịu trách nhiệm liên hệ với trường Cao đẳng Okanagan để đảm bảo việc lựa chọn khóa học tại Cao đẳng Selkirk sẽ đáp ứng các mục tiêu giáo dục khóa Cử nhân Quản trị Kinh doanh. 

Thông tin khóa học

Mục tiêu chương trình của chúng tôi là phát triển những sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để đáp ứng các vị trí trong lĩnh vực kinh doanh với bằng cấp lĩnh vực này:

 • Cung cấp nền tảng kiến thức đại cương cho những cá nhân muốn học để lấy bằng cấp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Cao đẳng Okanagan.
 • Chuẩn bị cho các cá nhân thành công trong sự nghiệp ngành tiếp thị, quản lý, tài chính và kế toán trong kinh doanh, công nghiệp và khu vực công.
 • Giúp sinh viên tốt nghiệp phát triển kinh nghiệm làm việc nhóm, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề, giao tiếp và kinh doanh.
 • Truyền cảm hứng cho học viên và sinh viên tốt nghiệp cam kết học tập suốt đời
 • Chuyển tiếp lên đến 90 tín chỉ (30 khóa học) trong năm thứ tư của Cử nhân Quản trị Kinh doanh (chương trình cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh)
 • Cho phép sinh viên ở lại Selkirk trong ba năm và hoàn thành năm học cuối cấp tại Cao đẳng Okanagan.

Thêm thông tin: Click here  

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm / năm: 500 CAD / mỗi năm 

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm