Cao đẳng Selkirk - Cơ sở Castlegar Background Image
Image of Cao đẳng Selkirk - Cơ sở Castlegar
Khoa học máy tính
Khoa học máy tính - Bằng liên kết tổng hợp Khoa học
Khoa học máy tính - Bằng liên kết tổng hợp Khoa học

Khoa học máy tính - Bằng liên kết tổng hợp Khoa học

 • ID:SC190015
 • Cấp độ:Bằng liên kết
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (CAD)

* 0

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

 • Đã tốt nghiệp trường Trung học cơ sở tại British Columbia hoặc tương đương, hoặc
 • Từ 19 tuổi trở lên tại thời điểm nộp đơn đăng ký, hoặc
 • Dưới 19 tuổi nhưng có Thư giới thiệu bằng văn bản của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở, hoặc
 • Đọc thêm về các yêu cầu nhập học theo Chính sách 8611

Yêu cầu tiếng Anh

 • Điểm tối thiểu 66% môn tiếng Anh 12 hoặc tiếng Anh 12 Dân tộc đầu tiên hoặc tương đương. Những sinh viên không đáp ứng yêu cầu này cần tham gia thi kiểm tra Chỉ số Thông thạo Ngôn ngữ (LPI) và đạt tối thiểu cấp độ 4 trình độ tương đương.
 • Sinh viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh cần đáp ứng yêu cầu trình độ ngôn ngữ tiếng Anh của Trường. Xem Chính sách 8611: Tuyển sinh.
 • Sinh viên trưởng thành cần đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh 12.

Thông tin khóa học

Các khóa học tự chọn này có thể chuyển tiếp học tại nhiều tổ chức, cơ sở giáo dục sau trung học khác nhau. Các yêu cầu khóa học khác nhau giữa các tổ chức sau trung học. Chúng tôi khuyên bạn nên lập kế hoạch chương trình học cá nhân cùng với cố vấn của trường Cao đẳng Selkirk hoặc liên hệ với Chủ tịch Trường Đại học Nghệ thuật và Khoa học để biết thông tin về khả năng chuyển đổi.

CPSC 100 - Giới thiệu về Lập trình I

Hình thức học tập: Học tại cơ sở học tập của trường
Khóa CPSC 100: Giới thiệu về Lập trình Máy tính I, được thiết kế cho các lập trình viên mới bắt đầu chưa có kinh nghiệm lập trình. Khóa CPSC 100 Giới thiệu về Lập trình 1 cũng sẽ hữu ích cho những sinh viên đã lập trình trước đó và muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C. ANSI-C là ngôn ng ữ ở trình độ thấp / cao sẽ được sử dụng để học các cấu trúc lập trình cơ bản, thuật toán, thiết kế chương trình và thực hành lập trình tốt. Sinh viên sẽ phát triển và triển khai nghiên cứu kiểm tra các chương trình nhỏ lặp lại, ra quyết định, truy cập mảng, định nghĩa lớp, khởi tạo đối tượng và phương thức thúc đẩy.

CPSC 101 - Giới thiệu về Lập trình II

Hình thức học tập: Học tại cơ sở học tập của trường
Khóa học này là sự tiếp nối của khóa CPSC 100 với trọng tâm học tập là các kỹ thuật lập trình nâng cao hơn và thiết kế, phát triển và thử nghiệm các ứng dụng lớn. Sinh viên sẽ viết các chương trình sử dụng các chức năng thư viện để hiển thị giao diện người dùng đồ họa, quản lý bộ sưu tập dữ liệu, truy cập tệp và cơ sở dữ liệu, và tương tác với các chương trình khác nhau.

Điều kiện tiên quyết: khóa CPSC 100 với điểm "C" trở lên.
Thông tin thêm: Click here  

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Bảo hiểm / năm: 500 CAD / mỗi năm

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm