Cao đẳng George Brown Background Image
Image of Cao đẳng George Brown
Quản trị
Cao đẳng Lãnh đạo và Quản lý
Cao đẳng Lãnh đạo và Quản lý

Cao đẳng Lãnh đạo và Quản lý

 • ID:GB610001
 • Cấp độ:Cao đẳng (1 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Mặc dù không có điều kiện tiên quyết cho khóa học lấy bằng cấp này, sinh viên tại Cao đẳng George Brown phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào sau để nhập học vào sản phẩm đào tạo này:
• Đã hoàn thành năm học 12 cấp Trường ở Úc, hoặc tương đương, hoặc các sinh viên trưởng thành hoặc
• Tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc ở cấp độ giám sát
• Từ 18 tuổi trở lên

Yêu cầu tiếng Anh 

Không

Yêu cầu khác  

Không

Thông tin khóa học

Trong khóa học này, bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng thực tế cần thiết để phát triển và thành công khi trở thành trưởng nhóm hoặc người quản lý trong một tổ chức nhỏ, vừa hoặc lớn, trong tất cả các lĩnh vực ngành.

Thông tin thêm: Click here

 • [BSBLDR511] Develop and use emotional intelligence

 • [BSBMGT517] Manage operational plan

 • [BSBLDR502] Lead and manage effective workplace relationships

 • [BSBWOR502] Lead and manage team effectiveness

 • [BSBCUS501] Manage quality customer service

 • [BSBPMG522] Undertake project work

 • [BSBRSK501] Manage risk

 • [BSBWOR501] Manage personal work priorities and professional development

 • [BSBADM502] Manage meetings

 • [BSBHRM512] Develop and manage performance-management processes

 • [BSBHRM513] Manage workforce planning

 • [BSBMKG507] Interpret market trends and developments

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

 

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Kết quả nghề nghiệp tiềm năng:

 • Quản lý kinh doanh
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Giám đốc nhóm bán hàng

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm