Cao đẳng George Brown Background Image
Image of Cao đẳng George Brown
Truyền thông
Cao đẳng nâng cao Tiếp thị & Truyền thông
Cao đẳng nâng cao Tiếp thị & Truyền thông

Cao đẳng nâng cao Tiếp thị & Truyền thông

 • ID:GB610006
 • Cấp độ:Chứng chỉ sau đại học
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Mặc dù không có điều kiện tiên quyết cho khóa học lấy bằng cấp này, sinh viên tại Cao đẳng George Brown phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào sau để nhập học vào sản phẩm đào tạo này:

Phải hoàn thành các Đơn vị cốt lõi của khóa Cao đẳng Tiếp thị và Truyền thông BSB52415
• Đã hoàn thành năm học 12 cấp Trường ở Úc, hoặc tương đương, hoặc các sinh viên trưởng thành hoặc
Tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc ở cấp độ quản lý tầm trung
• Từ 18 tuổi trở lên

Yêu cầu tiếng Anh 

Đạt tối thiểu IELTS 5.5 (hoặc tương đương TOEFL 46-59, PTE 46). Đối với các trường hợp ngoại lệ, bạn tham khảo Chính sách Yêu cầu về Ngôn ngữ Tiếng Anh trên trang web của chúng tôi.
• Hoàn tất thành công Bài Đánh giá Trước khi Đào tạo

Yêu cầu khác  

Không

Thông tin khóa học

Khóa học cấp bằng này cung cấp cho bạn các kỹ năng và kiến thức để cung cấp khả năng lãnh đạo và định hướng chiến lược cho các hoạt động tiếp thị và truyền thông trong một tổ chức. Bạn sẽ có kiến thức và kỹ năng trong việc phân tích, thiết kế và thực hiện các phán quyết sử dụng các khuôn khổ khái niệm, sáng tạo và kỹ thuật rộng. Điều kiện tiên quyết Sinh viên đã hoàn thành tất cả đơn vị chính trong khóa Cao đẳng Tiếp thị và Truyền thông BSB52415.

Kết quả nghiên cứu chính:

 • Áp dụng kiến thức vào các lĩnh vực tiếp thị và truyền thông truyền thống

 • Lập kế hoạch nhân sự, chiến lược và tiếp thị

 • Phát triển kế hoạch tiếp thị

 • Phát triển chiến dịch quảng cáo và nghiên cứu thị trường

 • Quản lý sự đổi mới và cải tiến liên tục

Thông tin thêm: Click here  

Subjects

 • [BSBADV602] Develop an advertising campaign
 • [BSBMGT616] Develop and implement strategic plan
 • [BSBMKG609] Develop a marketing plan
 • [BSBDIV601] Develop and implement diversity policy
 • [BSBINN601] Lead and manage organisational change
 • [BSBMGT605] Provide leadership across the organisation
 • [BSBMGT608] Manage innovation and continuous improvement
 • [BSBMGT615] Contribute to organisation development
 • [BSBMGT617] Develop and implement a business plan
 • [BSBMKG608] Develop organisational marketing objectives
 • [BSBMKG603] Manage the marketing process
 • [BSBMKG605] Evaluate international marketing opportunities
Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

 

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Kết quả nghề nghiệp tiềm năng:

 • Giám đốc tài khoản (Quảng cáo)
 • Quản lý Tài khoản Toàn cầu 

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm