Cao đẳng George Brown Background Image
Image of Cao đẳng George Brown
Dịch vụ
Chứng chỉ IV về Nguồn nhân lực
Chứng chỉ IV về Nguồn nhân lực

Chứng chỉ IV về Nguồn nhân lực

 • ID:GB610007
 • Cấp độ:Chứng chỉ IV
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Mặc dù không có điều kiện tiên quyết cho khóa học lấy bằng cấp này, sinh viên tại Cao đẳng George Brown phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào sau để nhập học vào sản phẩm đào tạo này:
• Đã hoàn thành năm học 10 cấp Trường ở Úc, hoặc tương đương
• Từ 18 tuổi trở lên

Yêu cầu tiếng Anh 

Đạt tối thiểu IELTS 5.5 (hoặc tương đương TOEFL 46-59, PTE 46). Đối với các trường hợp ngoại lệ, bạn tham khảo Chính sách Yêu cầu về Ngôn ngữ Tiếng Anh trên trang web của chúng tôi.
• Hoàn tất thành công Bài Đánh giá Trước khi Đào tạo

Yêu cầu khác  

Không

Thông tin khóa học

Khóa học này phù hợp nếu bạn đang bắt đầu hoặc phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nhân sự. Bạn sẽ học cách chọn, tuyển dụng và giới thiệu nhân viên vào một tổ chức, hỗ trợ thực hành quản lý hiệu suất và về các thủ tục quan hệ lao động.

Kết quả nghiên cứu chính:

 • Nền tảng vững chắc về các kỹ năng và năng lực nguồn nhân lực thực tế

 • Các kỹ năng cụ thể liên quan đến tuyển dụng nhân viên, quản lý hiệu suất và quan hệ lao động

 • Làm thế nào để thiết lập các mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc, thực hiện nghiên cứu và phân tích và hiểu rõ về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc

Thông tin thêm: Click here  

Subjects

 • [BSBHRM403] Support performance-management processes
 • [BSBHRM404] Review human resources functions
 • [BSBHRM405] Support the recruitment, selection, & induction of staff
 • [BSBLDR402] Lead effective workplace relationships
 • [BSBWHS401] Implement and monitor WHS policies, procedures and programs to meet legislative requirements
 • [BSBWRK411] Support employee and industrial relations procedures
 • [BSBCMM401] Make a presentation
 • [BSBCUS402] Address customer needs
 • [BSBREL401] Establish networks
 • [BSBWOR404] Develop work priorities
Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

 

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Kết quả nghề nghiệp tiềm năng:

 • Trợ lý nhân sự
 • Nhân viên thanh toán tiền lương
 • Cán bộ Hệ thống An toàn và Sức khỏe Công việc (WHS)

 

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm