Cao đẳng George Brown Background Image
Image of Cao đẳng George Brown
Quản trị
Cao đẳng nâng cao Quản trị (Nguồn nhân lực)
Cao đẳng nâng cao Quản trị (Nguồn nhân lực)

Cao đẳng nâng cao Quản trị (Nguồn nhân lực)

 • ID:GB610009
 • Cấp độ:Cao đẳng nâng cao (2 năm)
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (AUD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Mặc dù không có điều kiện tiên quyết cho khóa học lấy bằng cấp này, sinh viên tại Cao đẳng George Brown phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào sau để nhập học vào sản phẩm đào tạo này:
• Đã hoàn thành năm học 12 cấp Trường ở Úc, hoặc tương đương, hoặc các sinh viên trưởng thành hoặc
• Tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc ở cấp độ quản lý tầm trung
• Từ 18 tuổi trở lên

Yêu cầu tiếng Anh 

Đạt tối thiểu IELTS 5.5 (hoặc tương đương TOEFL 46-59, PTE 46). Đối với các trường hợp ngoại lệ, bạn tham khảo Chính sách Yêu cầu về Ngôn ngữ Tiếng Anh trên trang web của chúng tôi.
• Hoàn tất thành công Bài Đánh giá Trước khi Đào tạo

Yêu cầu khác  

Không

Thông tin khóa học

Khóa học cấp bằng này cung cấp cho bạn một số kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp quan trọng nhất trong việc quản lý, lãnh đạo và phát triển con người. Bạn sẽ xem xét cách các chuyên gia nguồn nhân lực và quản lý tuyến cần hiểu và tham gia tích cực vào việc lập kế hoạch nhân sự chiến lược có tính đến môi trường ngành nghề và pháp lý khi hoạt động.

Kết quả nghiên cứu chính:

 • Lãnh đạo và định hướng chiến lược trong hoạt động nhân sự của một tổ chức
 • Lập kế hoạch nhân sự, chiến lược và tiếp thị
 • Phân tích, thiết kế và thực hiện các bản án nhân sự
 • Xây dựng và thực hiện chính sách đa dạng

Thông tin thêm: Click here   

Subjects

 • [BSBDIV601] Develop and implement diversity policy
 • [BSBHRM602] Manage human resources strategic planning
 • [BSBINN601] Lead and manage organisational change
 • [BSBMGT605] Provide leadership across the organisation
 • [BSBMGT615] Contribute to organisation development
 • [BSBMGT616] Develop and implement strategic plans
 • [BSBFIM601] Manage finances
 • [BSBMGT608] Manage innovation and continuous improvement
Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

 

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Kết quả nghề nghiệp tiềm năng:

 • Quản lý, Nhân sự (Chiến lược)
 • Chuyên gia, người thực hành sức khỏe và an toàn lao động

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm