Học viện SDH Background Image
Image of Học viện SDH
Chuyển tiếp
Chứng chỉ Quản trị Lữ hành, Du lịch và Nhà hàng Khách sạn
Chứng chỉ Quản trị Lữ hành, Du lịch và Nhà hàng Khách sạn

Chứng chỉ Quản trị Lữ hành, Du lịch và Nhà hàng Khách sạn

  • ID:SDH650003
  • Cấp độ:Chương trình dự bị
  • Thời gian học:
  • Ngày nhập học:

Các loại phí (SGD)

* Phí cấp Thẻ sinh viên Student’s Pass, Thị thực visa nhập cảnh nhiều lần, Thay thế Thẻ sinh viên Student’s Pass bị mất, Phí đơn xét cấp lại Thẻ sinh viên Student’s Pass, Sách giáo khoa, Áo phông của SDH

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Sở hữu Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông cơ sở - GCE kỳ thi cấp độ N với số điểm 5 tối thiểu 2 môn học, hoặc tối thiểu Trung học cơ sở 3 hoặc Chứng chỉ Trung học cơ sở, hoặc hoặc tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

Đạt môn Tiếng Anh trong Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông cơ sở - GCE kỳ thi cấp độ “N” với điểm tối thiểu 5, hoặc đạt IELTS 4.5, hoặc tương đương

Yêu cầu khác

Độ tuổi tối thiểu: Mười sáu (16) tuổi

Thông tin khóa học

Học viện SDH trao bằng cho sinh viên học khóa Chứng chỉ Quản trị Lữ hành, Du lịch và Nhà hàng Khách sạn. Khóa học Chứng chỉ này là chương trình học nền tảng cơ bản dành cho những sinh viên muốn học lên Cao đẳng và Cao đẳng nâng cao về Du lịch và Nhà hàng Khách sạn và sau đó là Cấp độ Bằng cấp. Sinh viên phải hoàn thành tất cả học phần để nhận Chứng chỉ.

Kết quả học tập khóa học

Sinh viên sẽ phát triển hiểu biết về các khái niệm cơ bản trong Quản trị Lữ hành, Du lịch và Nhà hàng Khách sạn bao gồm kiến thức cơ bản về kinh doanh, giao tiếp kinh doanh, giới thiệu về kế toán và giới thiệu về lữ hành, du lịch và nhà hàng khách sạn.

Thông tin thêm: Click here

 

Course Modules: 

  • Introduction to Accounting  -  50 Hours (FT), 36 Hours (PT) 
  • Introduction to Business - 50 Hours (FT), 36 Hours (PT)
  • Introduction to Business Communication - 50 Hours (FT), 36 Hours (PT)
  • Introduction to Travel; Tourism & Hospitality - 50 Hours (FT), 36 Hours (PT)
Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm