Học viện SDH Background Image
Image of Học viện SDH
Dịch vụ
Văn bằng sau đại học về Quản trị Nhà hàng Khách sạn
Văn bằng sau đại học về Quản trị Nhà hàng Khách sạn

Văn bằng sau đại học về Quản trị Nhà hàng Khách sạn

  • ID:SDH650008
  • Cấp độ:Chứng chỉ sau đại học
  • Thời gian học:
  • Ngày nhập học:

Các loại phí (SGD)

* Phí cấp Thẻ sinh viên Student’s Pass, Thị thực visa nhập cảnh nhiều lần, Thay thế Thẻ sinh viên Student’s Pass bị mất, Phí đơn xét cấp lại Thẻ sinh viên Student’s Pass, Sách giáo khoa, Áo phông của SDH

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Có bằng Cử nhân trong bất kỳ lĩnh vực nào hoặc tương đương

Yêu cầu tiếng Anh

Đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương

Yêu cầu khác

Độ tuổi tối thiểu: Hai mươi mốt (21) tuổi  

Thông tin khóa học

Các chương trình học nhận Văn bằng sau đại học của Học viện SDH dành cho những cá nhân có nguyện vọng sở hữu kiến thức chuyên môn và bằng cấp trình độ cần thiết để gia nhập vào ngành nghề nhà hàng khách sạn và trò chơi, hoặc khóa học dành cho các chuyên gia đang công tác muốn phát triển sự nghiệp. Sinh viên sẽ học hỏi từ một mạng lưới các nhà chuyên môn, hoạt động thực tiễn trong ngành; giúp ích sinh viên gia tăng thêm lợi thế đảm bảo nhiều cơ hội việc làm thành công và xây dựng sự nghiệp khi tốt nghiệp. Sinh viên sẽ am hiểu tường tận các khía cạnh kinh doanh và quản trị, quản lý của ngành nhà hàng khách sạn và trò chơi.

Thông tin thêm: Click here

Course Modules: 

  • Human Resource Management - 50 Hours (FT), 36 Hours (PT)
  • Hospitality Management - 50 Hours (FT), 36 Hours (PT)
  • Management of International Tourism - 50 Hours (FT), 36 Hours (PT)
  •  Managerial Accounting -50 Hours (FT), 36 Hours (PT)
  • Marketing - 50 Hours (FT), 36 Hours (PT)
  • Site Attraction Management - 50 Hours (FT), 36 Hours (PT)
Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm