Học viện SDH Background Image
Image of Học viện SDH
Chuyển tiếp
Chứng chỉ về Học dự bị đại cương
Chứng chỉ về Học dự bị đại cương

Chứng chỉ về Học dự bị đại cương

 • ID:SDH650001
 • Cấp độ:Chương trình dự bị
 • Thời gian học:
 • Ngày nhập học:

Các loại phí (SGD)

Estimated Total/program:
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Điều kiện đầu vào

Yêu cầu đầu vào

Hoàn thành Bằng cấp Trung học phổ thông (Năm học Lớp 9)  

Yêu cầu tiếng Anh

Trình độ Anh ngữ Thành thạo: IELTS 4.0 hoặc Tương đương

Yêu cầu khác

Độ tuổi tối thiểu: Mười sáu (16) tuổi

Thông tin khóa học

Chương trình Chứng chỉ về Học dự bị đại cương của Học viện SDH nhằm chuẩn bị cho sinh viên đạt kết quả tốt hơn khi học các chương trình cạnh tranh được Học viện SDH trao bằng Cao đẳng, Cao đẳng nâng cao, Bằng cấp Cử nhân và Chương trình Quản trị Kinh doanh MBA.

Mục tiêu khóa học

Khóa học này nhằm mục đích tạo lập nền tảng cho học viên để thoải mái hòa nhập và thu nhận kết quả tốt hơn trong các chương trình học tập cao hơn mang tính cạnh tranh được Học viện SDH trao bằng (các khóa học cấp bằng Cao đẳng, Cao đẳng nâng cao, Bằng cấp Cử nhân và Chương trình Quản trị Kinh doanh MBA).

Từng học phần của khóa học được thiết kế làm phong phú thêm nhiều khía cạnh khác nhau của trải nghiệm học tập, giúp nâng cao toàn diện tiềm năng cho học viên.

Thêm thông tin: Click here

 

Course Modules

1. English Foundation Contact hours: 100 hours

Aims to empower participants to learn independently, provide the capacity to achieve most goals and express themselves on a range of topics.  By the end of this module, participants should be able to:

 • follow or give a talk on a familiar topic or keep up a conversation on a fairly wide range of topics, in a social or casual context.

 • scan texts for relevant information, and understand detailed instructions or advice in a general or social context.

 • make notes while someone is talking or write a letter including non-standard requests, using formal and informal

2. Communication in Hospitality Industry Contact hours: 100 hours

Aims to provide participants with appropriate knowledge to communicate effectively in a professional hospitality setting. By the end of this module, learners should be able to:

 • Follow written instructions in a hospitality setting.

 • Follow verbal instructions, delivered at native speed, in a hospitality setting.

 • Interact with customers, utilizing appropriate etiquette.

 • Make requests and provide instructions to colleagues in a hospitality setting.

3. Academic Production Skills Contact hours: 100 hours

Aims to enhance participants’ abilities in productive skills, focusing particularly on essay writing and giving presentations. At the end of this module, participants should be able to:

 • write a persuasive essay, providing rationale for a particular point of view.

 • examine and provide a written summary, analysis and interpretation of a particular event.

 • provide simple citations and references for a written piece of work.

 • provide a structured written argument in support of one particular opinion over another.

 • construct and execute a well organized presentation explain a concept or event to an audience in a manner that is clear and concise.

Xem thêmThu lại

Khóa học Dự bị

Không có khóa nào!
See moreSee less

Lộ trình Pathway

Không có khóa nào!
See moreSee less

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm

Khả năng định cư

Overseas Student Health Cover

Khóa học tương tự

Đóng tìm kiếm