Menu

Kiểm tra bạn có đủ điều kiện để theo học khóa học đó hay không

Bạn lựa chọn khóa học/trường học mà mình yêu thích và kiểm tra xem mình có đủ điều kiện để theo học khóa học/trường học đó hay không bằng cách bấm vào nút “ Kiểm tra hợp lệ”.

  • Đối với khóa học bạn không đủ điều kiện theo học, hệ thống sẽ hiện thị “Not Eligibility” (hình bên dưới)

Kiemr tra khả năng đạt đủ điều kiện nhập học

Đối với khóa học đủ điều kiện theo học, hệ thống sẽ thông báo “Apply

kiểm tra đạt đủ điều kiện khóa học

 

Tin bài khác

Đóng tìm kiếm