Menu

Tìm kiếm chương trình học

Sau khi hoàn thành hồ sơ cá nhân, bạn có thể tìm kiếm ngay các khóa học bằng cách bấm vào nút “Tìm chương trình học” ở thanh menu bên trái màn hình. Lúc này hệ thống sẽ hiển thị hộp thông tin tìm kiếm nhanh. Bạn chỉ cần đăng nhập các thông tin cá nhân theo yêu cầu của hệ thống như ảnh dưới đây

Tìm kiếm chương trình du học

 

Mục Quốc gia theo học: Chọn quốc gia mà bạn đang theo học

Học vấn cao nhất: Chọn trình độ học vấn cao nhất ở thời điểm hiện tại

Hệ thống điểm: Chọn hệ thống điểm tương ứng với nền giáo dục của quốc gia mà bạn đang theo học

Điểm trung bình: điểm trung bình năm học

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bấm vào nút “Bắt đầu” để hoàn thiện tiếp các thông tin về điểm tiếng Anh/chứng chỉ khác, ngành học và trường học mà bạn muốn học:

Lưu ý: Ở mục Bạn có muốn học khóa Pathway không? Nếu bạn muốn học theo lộ trình Pathway thì tích vào nút bấm.

Sau đó, bấm vào nút “kết quả” để tìm kiếm thông tin. Hệ thống sẽ hiển thị kết quả các khóa học phù hợp với điều kiện của bạn.

Tin bài khác

Đóng tìm kiếm