Menu

Tạo hồ sơ cá nhân để xin học trên Applyzones

Để trực tiếp nộp hồ sơ xin học đến các trường mà bạn yêu thích, bạn bắt buộc phải tạo hồ sơ cá nhân và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của Applyzones. Vào “hồ sơ của tôi” và thực hiện lần lượt theo các bước:

Thông tin cá nhân của học sinh, sinh viên

 

Tin bài khác

Đóng tìm kiếm