Menu

Nộp lệ phí và hoàn tất quá trình nộp hồ sơ

Để hoàn tất quá trình nộp hồ sơ, chọn “Đơn ứng tuyển của tôi” để kiểm tra lại các khóa học đã nộp đơn

thanh toán chi phí ghi danh du học

Sau đó bấm vào thanh toán để thanh toán phí nộp hồ sơ theo yêu cầu của nhà trường, để hoàn thành quá trình nộp đơn xin học của bạn. Lúc này quá trình nộp đơn xin học của bạn đã được hoàn tất. 

Các bạn sẽ nhận được thông báo từ nhà trường gửi về chính tài khoản của bạn trên ApplyZones hoặc trên Email mà bạn đã đăng ký trên ApplyZones

Chúc các bạn thành công!

Tin bài khác

Đóng tìm kiếm