Course Image
Image of Eynesbury College
Tin họa và CNTT
Chương trình Năm 1 Đại học về Công nghệ Thông tin
Chương trình Năm 1 Đại học về Công nghệ Thông tin

Chương trình Năm 1 Đại học về Công nghệ Thông tin

  • ID:EC610003
  • Level:Foudation/ Pre-course
  • Duration:
  • Intake:
  • Type:Full-time

Fees (AUD)

  • Application Fee:$200.00
  • TuitionFee/Week:$4,200.00
  • Application Fee:$200.00
  • TuitionFee/Week:$4,200.00

* Bảo hiểm sức khỏe du học sinh

Estimated Total/program:
$35,200.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

Hoàn thành Lớp 12 với điểm trung bình 5.5

Trình độ Tiếng Anh:

IELTS học thuật

5.5 (không có kỹ năng nào dưới 5.5)

TOEFL

525 (Paper)
50 (IBT) Lớp 11 &12 UoA
70 (IBT) UniSA
195 (CBT) and TWE 3

GCE ‘O’ Level /IGCSE
GCE ‘A’ Levels

C
C

SPM
English 119

C
C

Hong Kong

HKDSE Level 3

Kenya

KCSE Tiếng Anh FSP 11 đạt C
KCSE Tiếng Anh chương trình Diploama đạt C

PTE Học thuật

42

ELICOS của Cao đẳng Eynesbury

EAP 2 (+ tỷ lệ chuyên cần tối thiểu)

CELUSA (Academic English)

AE3

Year 12 SACE

10

EIKEN

Grade 1

PVT

50

 

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Chương trình Năm 1 Đại học về Tin học & CNTT là chương trình trong 2 hoặc 3 học kỳ, tương đương với năm đầu tiên của chương trình Cử nhân học tại Đại học. Sinh viên phải hoàn thành 8 khóa học lý thuyết bắt buộc. Tài liệu môn học được đề cập trong chương trình Diploma về Tin học & CNTT hoàn toàn giống với tài liệu được sử dụng trong năm thứ nhất tại đại học, và cũng giống như tài liệu trong Giai đoạn 2 của chương trình Diploma về Tin học & CNTT. Bạn có thể chuyển lên năm thứ hai trong chương trình Cử nhân tại Đại học Adelaide hoặc Đại học Nam Úc.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search