Course Image
Image of Southern Cross Education Institute
Y tế và Sức khỏe
Chứng chỉ Điều dưỡng
Chứng chỉ Điều dưỡng

Chứng chỉ Điều dưỡng

  • ID:SCEI610002
  • Level:2-Year Undergraduate Diploma
  • Duration:
  • Intake:
  • Type:Full-time

Fees (AUD)

  • Application Fee:$250.00
  • TuitionFee/Week:$150.00
  • Application Fee:$250.00
  • TuitionFee/Week:$150.00
Estimated Total/program:
$32,000.00
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào:

Ứng viên cần cung cấp bằng chứng về năng lực học tập để tham gia chương trình học cấp Chứng chỉ và đáp ứng theo đúng quy định của ANMAC. Điều này có thể được chứng minh thông qua:

- Từ 18 tuổi trở lên, và

- Hoàn thành chương trình lớp 12 hoặc tương đương hoặc

- Ứng viên lớn tuổi hơn bình thường (> 21 tuổi) không đáp ứng các tiêu chí trên

- Đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng tiếng Anh đã được trình bày trong Yêu cầu về Kỹ năng Ngôn ngữ Tiếng Anh.

- Thực hiện bài kiểm tra Ngôn ngữ và Đọc viết ACER và đạt được kết quả cấp 3 /cấp 4 nếu không có chứng chỉ ELS.

- Thực hiện bài kiểm tra số ACER để xác định mức hỗ trợ

- Tham dự một cuộc phỏng vấn với Điều phối viên khóa học Điều dưỡng và / hoặc Giám đốc điều dưỡng quốc gia sau khi hoàn thành thành công bài kiểm tra ACER và / hoặc đáp ứng các yêu cầu ELS.

Trình độ tiếng Anh:

- Đã tham dự và hoàn thành ít nhất sáu năm giáo dục tiểu học và trung học được giảng dạy và đánh giá bằng tiếng Anh ở Úc, Canada, New Zealand, Cộng hòa Ireland, Nam Phi, Anh hoặc Hoa Kỳ, bao gồm ít nhất hai năm giữa năm 7 và 12 hoặc

- Cung cấp bằng chứng chứng thực hoàn thành 3,5 năm (tương đương toàn thời gian) các nghiên cứu được giảng dạy và đánh giá bằng tiếng Anh kết hợp giữa nghiên cứu trung học, dạy nghề hoặc đại học (hoặc giáo dục đại học) hoặc

- Trình độ IELTS(Học thuật) tối thiểu là 7 và điểm tối thiểu là 7 trong cả 4 kỹ năng (nghe, đọc, viết và nói) hoặc điểm OET, PTE Học thuật và TOEFL iBT tương đương.

Yêu cầu khác:

- Kiểm tra lý lịch tư phấp cấp quốc gia

- Kiểm tra lý lịch làm việc với trẻ em

Course Information

Chương trình học này mang lại cho bạn cơ hội đảm nhận vai trò công việc của một y tá thành viên làm việc dưới sự giám sát của một y tá chính quy. Bạn sẽ áp dụng các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng cho mọi người trong toàn ngành y tế. Phương pháp tiếp cận tuổi thọ làm nền cho trình độ chuyên môn này qua các năng lực liên quan đến các giai đoạn khác nhau của cuộc sống được chỉ rõ trong các đơn vị học trình.

Một sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Chứng chỉ Điều dưỡng được Hội đồng Điều dưỡng và Hộ sinh Úc phê duyệt (NMBA) có thể đăng ký với NMBA với vai trò là một y tá thành viên. Tìm kiếm thông tin khác về đăng ký tại www.nursingmidwiferyboard.gov.au

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

Y tá thành viên

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search