Course Image
Image of Le Cordon Bleu Australia
Du lịch và Khách sạn
Cử nhân Kinh doanh - Quản trị Khách sạn quốc tế
Cử nhân Kinh doanh - Quản trị Khách sạn quốc tế

Cử nhân Kinh doanh - Quản trị Khách sạn quốc tế

 • ID:LCB610002
 • Level:3-Year Bachelor's Degree
 • Duration:
 • Intake:
 • Type:Full-time

Fees (AUD)

 • Application Fee:$250.00
 • TuitionFee/Year:$26,783.67
 • Application Fee:$250.00
 • TuitionFee/Year:$26,783.67
Estimated Total/program:
$81,101.01
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào: Sinh viên phải hoàn thành chương trình Lớp 12 của Úc hoặc chương trình giáo dục trung học của liên bang/nước ngoài tương đương. Ứng viên phải đủ 18 tuổi khi bắt đầu khóa học.

Trình độ tiếng Anh: 6.0 Học thuật IELTS không có điểm số dưới 5.5

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Cử nhân Kinh doanh (Quản trị khách sạn quốc tế) là một chương trình đa ngành trong ba năm nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để làm việc trong lĩnh vực quản trị khách sạn quốc tế. Trọng tâm khóa học là phân tích phong cách quản lý và tư duy chiến lược cần có để thành công trong ngành này, trong quá trình mô phỏng kinh doanh thực tế và hai 2 chương trình thực tập là những điểm nổi bật khác của khóa học.

Chúng tôi hợp tác với Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Khách sạn, Giải trí và Thực phẩm Regency của TAFE SA để cung cấp chương trình học này.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

 • Giám sát phân công công việc
 • Điều phối viên nhân sự
 • Quản lý tuyển dụng
 • Giám đốc đào tạo
 • Giám đốc tuyển dụng
 • Giám đốc nhân sự
 • Quản lý khu nghỉ dưỡng
 • Giám đốc điều hành.

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search