Course Image
Image of Le Cordon Bleu Australia
Du lịch và Khách sạn
Cử nhân Kinh doanh - Quản trị Nhà hàng quốc tế
Cử nhân Kinh doanh - Quản trị Nhà hàng quốc tế

Cử nhân Kinh doanh - Quản trị Nhà hàng quốc tế

 • ID:LCB610001
 • Level:3-Year Bachelor's Degree
 • Duration:
 • Intake:
 • Type:Full-time

Fees (AUD)

 • Application Fee:$250.00
 • TuitionFee/Year:$27,357.67
 • Application Fee:$250.00
 • TuitionFee/Year:$27,357.67

* 0

Estimated Total/program:
$82,823.01
Apply
60
Accept letter
100
Visa
20
Fly
1

Admission Requirements

Điều kiện đầu vào: Sinh viên phải hoàn thành chương trình Lớp 12 của Úc hoặc chương trình giáo dục trung học của liên bang/nước ngoài tương đương. Ứng viên phải đủ 18 tuổi khi bắt đầu khóa học.

Trình độ tiếng Anh: 6.0 Học thuật IELTS không có điểm số dưới 5.5

Yêu cầu khác: Không

Course Information

Cử nhân Kinh doanh (Quản trị nhà hàng quốc tế) là một chương trình đa ngành kéo dài ba năm nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng để làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà hàng quốc tế. Điểm nổi bật của khóa học này là tập trung vào việc phân tích quan trọng về phong cách quản lý và tư duy chiến lược cần có để đạt được thành công trong ngành, cũng như mô phỏng mô hình kinh doanh thực tế và hai chương trình thực tập dành cho sinh viên.

Chúng tôi hợp tác với Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Khách sạn, Giải trí và Thực phẩm Regency của TAFE SA để giảng dạy chương trình học này.

See moreSee less

Pre Courses

No Course!
See moreSee less

Pathway Courses

No Course!
See moreSee less

Career Opportunity

Career Opportunity

 • Restaurant Manager
 • Banquet Manager
 • Food & Beverage Manager
 • Financial Controller
 • Catering Manager
 • Bar/Café owner.

Ability to settle

Overseas Student Health Cover

Same Courses

Close search